#

Dovoz a predaj piesku, kameniva, makadamu

Dovoz a predaj piesku, kameniva, makadamu (rôzne frakcie)

Prenájom kontajnerov na likvidáciu odpadu.

Cena 80 Eur bez DPH

Práce s UNC a kopacím traktorom

Pri väčších dodávkach odvozu a uskladnenia odpadov je možná dohoda individuálnych cien.

PRIMA logistic, s.r.o.
Mobil: 0905 613 375